Lokalita: 48 | Rozloha: 5ha | 568m n.m.

Jíva

Návrší s vrcholem severně asi 1300m od kóty 442 m.n.m. při severním okraji Roškopova.


INFORMACE

GEOLOGIE
Geologie:

Geologicke procesy:

Geologicky vyznam:

Vulkanologie:

Petrologie:

Mineralogie: