Lokalita: 198 | Rozloha: 5.73ha | 360m n.m.

ZEBÍN

Zebín 400 m, významný bod Jičínské kotliny. 1 km zjz. od obce Valdice; výrazný kuželovitý neovulkanický suk z komínové brekcie, vypreparované z křídových slínovců; na příkrých svazích porostlých travinnou vegetací jsou místy malé vulkanitové skalky a výchozy. Výhled na široké okolí od Kozákovského hřbetu, přes Prachovské skály až po Valdice. Na vrcholku stojí barokní kaple sv. Máří Magdaleny z roku 1700. Na jižním úpatí kopce stojí kostel Všech svatých zbudovaný ve 14. století. Jeho současná podoba vznikla úpravami v 17. století.Vjihozápadním svahu jsou zbytky starého lomu.


INFORMACE
Archeologie:

Botanika:

Zoologie:

GEOLOGIE
Geologie:

Geologicke procesy:

Geologicky vyznam:

Petrologie:

Mineralogie: