Lokalita: 188 | Rozloha: 5ha | 300m n.m.

Železnice - pionýrský tábor

Zářez silnice, která vede od Kracíkova lomu do Železnice a pole severně od tohoto zářezu směrem k pionýrskému táboru; zhruba oblast u kóty 329.


INFORMACE

GEOLOGIE
Geologie:

Geologicke procesy:

Geologicky vyznam:

Vulkanologie:

Petrologie:

Mineralogie: