Lokalita: 163 | Rozloha: 13ha | 420m n.m.

Údolí Vošmendy

Krasové území s jeskyněmi a paleontologickými nálezy, luční společenstva. Nacházíse zde vyvěračka Pod Zítkovou skálou (N50°38'59.1'' a E15°21'29.46'' - 430m.n.m.). Jinak nazývaná též vyvěračka, vývěr, pramen, ponor, nebo estavela z jeskyně Na Vošmendě. Viditelně vyvěrá několik litrů za sekundu ze dvou jeskyní pod Zítkovou skálou na pravém břehu potoka Vošmendy. Větší část vody však vyvěrá skrytě – přímo do koryta potoka. Podle starších měření může být vydatnost vývěru až několik desítek l/s. Vyšší teplota vyvěrající vody během celého roku svědčí o vývěru vody z větších hloubek.


INFORMACEHistorie:

Kultura a architektura:

Archeologie:

Botanika:

Zoologie:

GEOLOGIE
Geologie:

Geologicke procesy:

Geologicky vyznam:

Mineralogie: