Lokalita: 157 | Rozloha: 0ha | 390m n.m.

Tatobity

Mezi nejmladší horniny západní části podkrkonošské pánve patří ryolitový ignimbrit. Ten vystupuje v několika erozních reliktech v pruhu, který se táhne od Hodkovic nad Mohelkou do okolí Tatobit.


INFORMACE

GEOLOGIE
Geologie:

Geologicke procesy:

Geologicky vyznam:

Vulkanologie:

Petrologie:

Mineralogie: