Lokalita: 151 | Rozloha: 0ha | 320m n.m.

Střeleč

Obce Hrdoňovice a Střeleč leží na jihovýchod od Trosek. Jámový lom Střeleč u Hrdoňovic patří k nejvýznamnějším ložiskům sklářských písků v Čechách. V Hrdoňovicích najdeme několik dochovaných roubených chalup, kapličku a u ní stojící pomník ukřižování. Z morfologického hlediska se v Českém ráji a v okolí Prachovských skal uplatňují kvádrové pískovce, které budují turisticky atraktivní skalní města. Stejně lákavé jsou i vypreparované sopouchy, pně, vulkanické žíly či jenom zpevnělé kupy pyroklastik. Trosky, Velká Hora, Zebín, Veliš, Krumburk, Tábor, to všechno jsou pozůstatky intenzivní vulkanické činnosti, která se odbývala v terciéru.


INFORMACEHistorie:

Zoologie:

GEOLOGIE
Geologie:

Geologicke procesy:

Geologicky vyznam:

Vulkanologie:

Petrologie:

Mineralogie: