Lokalita: 148 | Rozloha: 2.6ha | 348m n.m.

Stav

Stavské údolí ležící východně od Stavu je určeno k ochraně epigenetického údolí potoka zaříznutého do prvohorních fylitických břidlic. Na svazích údolí se zachovaly fragmenty přirozených bučin.


INFORMACEHistorie:

Kultura a architektura:

Botanika:

Zoologie:

GEOLOGIE
Geologie:

Geologicky vyznam:

Mineralogie: