Lokalita: 114 | Rozloha: 1.5ha | 520m n.m.

Popelka

Svažitá stráň, dnes pole, jižně od obce Rváčov, cca 250m jihovýchodně od kóty 600 a 300m severozápadně od kóty 616.


INFORMACE

GEOLOGIE
Geologie:

Geologicke procesy:

Geologicky vyznam:

Vulkanologie:

Petrologie:

Mineralogie: