loga

Skalní města

ApolenaApolena

Přírodní rezervace Apolena leží východně od obce Troskovice. Skalní město vzniklo erozními procesy po rozpukání pískovcové tabule. Při tom se uplatnila jednak erupce blízké sopky Trosky před cca 17 miliony let, ale také odsedání jednotlivých skalních bloků na úbočí Libu?ské brázdy. Skalní masiv a samostatné věže z měkčího pískovce jsou vhodným hnízdištěm skalních druhů ptáků, jako je poštolka obecná, výr velký, či kavka obecná. Mezi skalami leží i puklinová jeskyně Sklepy, nejrozsáhlejší v CHKO Český ráj, která je zimovištěm jedenácti druhů netopýrů.


Besedické skályBesedicske skaly

Hřbet a plošina s Besedickými skalami a svah k Jizeře je tvořený dvěma patry skalních stěn, ve kterých lze nalézt skalní bludiště Kalich a Chléviště se Slují exulanta Václava Sadovského ze Sloupna a nádhernými vyhlídkami na údolí Jizery. V části Kalicha je uprostřed pěti skalních roklí  ukryt oltář s vytesaným kalichem a letopočtem 1634. Na stěnách je úryvek z Kšaftu J. A. Komenského, verše o Kralické bibli a verše františkánského mnicha J. Vitáska. Skalami vede naučná stezka.


Borecke skaly

Borecké skály

Nacházejí se na výšině Bor (360 m n. m.) jen kilometr západně od Rovenska pod Troskami. Táhlý vrch je lemován členitou pískovco­vou stěnou s voštinami, škrapy, výklenky, římsami, dutinami a jeskyněmi. Na vyvýšené plošině rostou až 120 let staré bory, Písčité půdy, které leží na pískovci jsou příčinou poměrně nízkého porost, který je místy zakrnělý.


HruboskalskoHruboskalsko

Hruboskalsko je charakteristické osobitými až 60 m vysokými skalními věžemi, z nichž  nejznámější nesou názvy jako Kapelník, Taktovka, Maják, Dračí zub a Dračí věž. Skalní věže se staly pro horolezce pojmem několika generací. Skupiny pískovcových věží, a bloky pískovcových skal jsou zdobeny voštinami, škrapy,skalními okny, bránami, jeskyněmi a tunely. Zajímavá místa jsou vyhlídky, nejznámější je Mariánská s výhledem na Dračí skály s Troskami v pozadí. Hluboká rokle pod zámkem Hrubá Skála je zakončena  65 m dlouhou skalní chodbou tzv. Myší dírou.


Klokocske_skalyKlokočské průchody a Betlémské skály

Skalní město Klokočí tvoří nesouměrný hřbet dlouhý přibližně 1600 m ze křídových pískovců s velkou členitostí a množstvím dutin různých velikostí. V borové monokultuře se místy zachovaly fragmenty bučin a suťových lesů. Nachází se tu pískovcová jeskyně tzv. Postojná, ve které byly nalezeny stopy pravěkého osídlení. Jedinečné vyhlídky nabízejí panoramatické výhledy na severní a jihovýchodní část Českého ráje a na vrch Kozákov. Při jižním okraji Klokočských skal leží zřícenina skalního hradu Rotštejn.

Maloskalska DrabovnaMaloskalská Drábovna

Pískovcová plošina mezi obcemi Borek, Křížky, Záborčí a Voděrady je rozčleněna mělkými , ka?onovitými údolími na dílčí části, které jsou při okrajích lemovány skalními defilé. Turistická trasa vede z Turnova přes Dlaskův statek a další zhruba severojižním směrem podél osy skalního města. Výjimečné jsou vyhlídky na Suché skály, Frýdštejn a do údolí Jizery. Výška pískovcových stěn se pohybuje kolem 10 metrů a jen výjimečně v oblasti Hrádku dosahují až 20 metrů. Běžné jsou hluboké převisy na úpatí skal. Ve střední a jižní části skal jsou vhodné podmínky pro vznik skalních hřibů.


Mesicni udoliProskalí „Měsíční údolí“

Rokle Měsíčního údolí je založena v šikmých vrstvách korycanského souvrství na úpatí Kozákova východně od Vesce. Odkryty jsou šikmo uložené pískovcové vrstvy, ukloněné k západu podél lužické poruchy. Třicetimetrové stěny ka?onu se k sobě přibližují a končí v uzávěru zvaném Vrata. Vzácně je doprovázejí štíhlé skalní věže a jeskyně jako např.Babí a Kudrnáčova pec. Bohaté jsou paleontologické nálezy, jako např. ichnofosilie.


Prachovske skalyPrachovské skály

Skalní město představuje zbytek pískovcové plošiny s hlubokými roklemi a údolími, ve kterých příroda vytvořila jedinečné sochařské dílo s vysokými, výrazně protaženými skalními věžemi. Skalní seskupeními protínají rokle, strže, úžlabiny a známá jsou místa s archeologickými nálezy a Nejzajímavější partie skal jsou snadno přístupné po bezpečných turisticky značených cestách a mnoho překrásných vyhlídek zajišťuje pohledy do okolí Prachovských skal.


Prihrazske skalyPříhrazské skály

Přírodní rezervace s charakteristickým skalním komplexem lemuje okraj náhorní pískovcové skalní plošiny Mužský na dohled od Mnichova Hradiště. Většina skal je situována při okraji ka?onovitých údolí. Známé je více než dvě stě pískovcových skalních věží, z nichž  bizarní skalní útvar má název Kobylí hlava. Skalní oblast skrývá pozůstatky refugia Drábské Světničky a do skály vytesanou modlitebnu zvanou Hynšta. Podstatnou část skal zabírá lesní porost, zastoupena je hlavně borovice, přimíšen je dub a buk, méně pak další listnaté stromy.

 

Suche skalySuché skály

Původně vodorovně uložené křídové pískovce byly ve třetihorách tektonickou aktivitou vztyčeny do téměř svislé polohy. Výrazný hřeben o délce jeden kilometr tyčí nad Malou Skálou je rozčleněn do 20 skalních blokůí, z nichž některé dosahují výšky až 80 m. Hrubozrnné pískovce přecházejí místy až do slepenců, zlomové plochy jsou silně prokřemenělé. Unikátní je výskyt tektonických zrcadel, přítomná jsou silně tektonická žebra a hustá síť křemenných žilek. Suché skály, nazývané také Kantorovy varhany, jsou vyhledávaným cílem horolezců.


- - -      - - -      - - -       Locations of visitors to this page

- - -

© Geopark Český ráj 2008-2011                                                                                                                                                                                                             česky | english