loga

Galerie a muzea

Boučkův statek na Malé Skále

Boučkův statekBoučkův statek je roubená patrová budova, která je jedinečnou ukázkou lidové architektury Maloskalska. Galerie Josefa Jíry v Boučkově statku představuje sbírku obrazů a plastik více než 120 českých výtvarníků 20. století. Samostatnou část tvoří stálá přehlídka tvorby zdejšího rodáka, akademického malíře Josefa Jíry. V rámci každoročního cyklu Maloskalské výtvarné léto se zde konají příležitostné výstavy soudobých umělců. V přízemí statku je stylová Boučkova hospoda.

Otevřeno:

květen – září: úterý – neděle 9:00 - 17:00


Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova

Dlaskův statekTypická ukázka regionální formy pojizerského domu byla postavena v roce 1716. Nachází se zde stálá expozice lidového interiéru a podomácké výroby v oblasti Pojizeří, doplněná o krátkodobé tematické výstavy. Areál nádvoří je během roku využíván k národopisným slavnostem (Masopust, Velikonoce, Svatojánské posvícení, Svatováclavské posvícení).

Otevřeno:

duben – květen: út – ne 9:00 – 16:00,

červen – srpen:  út – ne 9:00 – 17:00,

září – říjen: út – ne 9:00 – 16:00.

Každoročně: Masopust, Velikonoce, Vánoce.


Galerie Granát Turnov

Granátová brožDružstvo Granát bylo založeno roku 1953 a patří k největším výrobcům šperků v Evropě. Ruční práce přinesla ocenění např. ze světových výstav v Bruselu a Montrealu. V roce 1990 byl zhotoven kříž pro papeže Jana Pavla II. při jeho první návštěvě v České republice. V galerii je stálá expozice dokumentující historii těžby, zpracování českého granátu a granátové šperky z druhé poloviny 20. století do současnosti. Galerie je vyhlášená krátkodobými výstavami regionálních umělců.

Otevřeno celoročně:

po – pá 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00.


Krkonošské muzeum v Jilemnici

Krkonošské muzeumMuzeum založené v r. 1891 sídlí v zámku, a je zaměřeno především na historii a národopis západních Krkonoš a počátky a vývoj českého lyžování do roku 1938. Vystavuje také unikátní ozvučený Metelkův mechanický betlém z let 1883-1913. V geologické části expozice je vystaven největší křemen hvězdovec z nedalekého vrchu Strážník. Galerie se pyšní díly malíře Františka Kavána. K příjemné procházce láká zámecký park.

Otevřeno celoročně:

út – ne 8:00–12:00, 13:00–16:00,

červenec a srpen do 17:00.


Městské muzeum a galerie Lomnice n. Popelkou

Muzeum Lomnice nad PopelkouMěstské muzeum je zaměřeno na archeologii a historii Lomnicka, vystavuje jednu z největších kolekcí malovaného lidového nábytku v Čechách, mineralogické, paleontologické a zoologické sbírky. Památník rodiny Šlechtů je přístupný pouze s průvodcem. K zajímavostem patří funkční "hodiny s vodotryskem", pokojový orloj, palné a chladné zbraně 18.a 19.století. Galerie představuje díla regionálních výtvarníků. V nedalekém zámku sídlí městské informační centrum.

Otevírací doba:

únor – březen: út – so 9:00 – 16:00, ne 9:00 – 12:00, duben – říjen: út – ne 9.00 – 16.00,

listopad – prosinec: út – so 9:00 – 16:00 hodin,

ne 9:00 - 12.00.

Městské muzeum v Železném Brodě

Muzeum Železný BrodSklářská expozice je orientována na vývoj železnobrodského sklářství. Dokumentuje podobu podomácké výroby skla v druhé polovině 19. století, produkci místních sklářských firem v předválečném období a Galerie osobností sklářské školy představuje pedagogy a žáky nejdůležitější instituce, která měla zásadní význam na rozvoj umělecké kvality železnobrodského skla. Výstavní sí? Brychtové a Libenského prezentuje průřez jejich společné tvorby.


květen, červen, září: út – ne 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00,
červenec – srpen: út – ne 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00,
říjen – duben: so – ne 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00.


Muzeum Českého ráje v Turnově

Muzeum TurnovPatří k nejstarším regionálním muzeím v České republice. Sbírkami drahých kamenů a jejich zpracováním a které má na Turnovsku tradici. Součástí stálé expozice je obraz Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou z roku 1895, který patří k největším v Evropě. Přístupné jsou expozice: Nejstarší dějiny Českého ráje a horního Pojizeří; Mineralogie a geologie; Historie turnovského kamenářství, zlatnictví a šperkařství; Národopis středního Pojizeří; Z kulturní historie kraje; Klenotnice šperků z produkce SUPŠ a Galerie a Kamenářský dům.

Otevřeno: denně mimo pondělí, květen – září: 9:00 – 17:00; říjen – duben: 9:00 – 16:00.


Muzeum a Pojizerská galerie Semily

Pojizerská galerieMuzeum a Pojizerská galerie má sídlo v rodném domě spisovatele I. Olbrachta. Návštěvníci mohou zhlédnout stálou expozici věnovanou významným osobnostem Semilska. Expozice je umístěna v architektonicky zajímavém půdním prostoru a je zaměřena na tradiční řemeslnou výrobu a kulturu kraje Horního Pojizeří. Je doplněna betlémem a marionetami proslulé loutkářské rodiny Maiznerů. V muzeu a prostorách galerie probíhá řada krátkodobých výstav. Otevřeno:

září – červen: út – ne 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00,

červenec – srpen: denně 9:00 – 17:00.


Muzeum techniky v Loukově

Muzeum TechnikyMuzeum techniky se nachází v Hájích nad Jizerou v místní části Loukov. Je zde umístěna motoristická sbírka historických automobilů, motocyklů a jejich příslušenství a dále kolekce historických radiopřijímačů. Unikátním exponátem  je ponorka s českým patentem. Muzeum bylo založeno v roce 1989 a podporuje autentický, nikdy nerenovovaný stav exponátů. Je to jediná cesta, jak zachovat atmosféru dávných časů a v současné době i světový trend. Za zmínku stojí také renovační dílna. Nachází se v ní pneumatické kladivo přímo z prvorepublikové slavné karosárny Petera z Vrchlabí.


Na Bělišti - Železný Brod

BělištěNárodopisná expozice je umístěna v největší železnobrodské roubené stavbě z roku 1807 zvané Běliště. Každá z devíti světnic je zaměřena na určitou oblast historie Železného Brodu a nejbližšího okolí. Návštěvníci mohou shlédnout předměty dokumentující geologický vývoj Železnobrodska, archeologické nálezy z nedalekého hradu Návarova, předměty denní potřeby, malovaný nábytek nebo venkovský i městský sváteční oděv. V prostorách půdy jsou vystaveny dřevěné skří?ové betlémy a modely měšťanských domů, které stávaly na železnobrodském náměstí. Jednou z oblíbených atrakcí pro návštěvníky je i funkční flašinet s 9 melodiemi.


Suchardův dům v Nové Pace

Suchardův důmDům s bohatě zdobenou fasádou, který byl dostavěn v novorenesančním slohu v roce 1896, nabízí expozice vlastivědného charakteru a výstavní sál Městského muzea v Nové Pace, založeného v roce 1908. Na výzdobě domu se podíleli členové rodiny Suchardů a umístili zde vtipná a moudrá úsloví.

Otevírací doba:

březen – duben:             úterý - pátek         9:00 - 16:00

                                     víkendy a svátky    9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

květen – srpen:              úterý - pátek         9:00 – 17:00

                                     víkendy a svátky    9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

září – říjen + advent:      úterý - pátek          9:00 - 16:00

                                     víkendy a svátky    9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

V období uzavření muzea (listopad – únor) je prohlídka možná po předchozí domluvě.


Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry

Muzeum hryRegionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry je vyhledáváno pro svou interaktivní expozici vyhovující všem věkovým kategoriím. Díky "Uspěchanému průvodci", "Průvodci pro celou rodinu" a "Průvodci pro nejmenší" si každý návštěvník nalezne svůj způsob prohlídky.

Otvírací doba:

únor:  út – ne 10:00 – 16:00,

březen – červen, září – leden: út – ne 9:00 – 17:00,

červenec, srpen: denně 9:00 – 18:30.


SUPŠ a VOŠ Turnov

SUPŠ TurnovOdborná škola pro úpravu drahokamů byla slavnostně otevřena 8. listopadu 1884. Na škole se vyučují tradiční obory broušení drahých kamenů, zasazování drahokamů (zlatnictví), rytí do drahokamů (glyptika), rytí kovů, umělecké kovářství a umělecké odlévání. Kromě výstav historických i aktuálních prací studentů a pedagogů škola nabízí „Setkání s řemeslem v dílnách,“ kde si návštěvníci mohou sami vyzkoušet svoji zručnost.

Výstavy prací studentů: celoročně.

Dílny otevřeny pro veřejnost: po – čt 14:00 – 17:00, návštěva je možná po předchozí tel. domluvě.


Vlastivědné muzeum v Železnici

Muzeum ŽelezniceV současné době nabízí muzeum několik stálých expozic: Kupecký krám z 19. století, "Ze života našich předků", Život a dílo akademického malíře F. Zikmunda, rodáka z Železnice. Další expozice seznamují s Cechy v Železnici, Prusko–rakouskou válkou 1866 a bitva u Jičína. V sousední roubené budově, která je ukázkou původní zástavby z 18. století, je zpřístupněný dobově zařízený interiér. Součástí muzea je také Galerie T. F. Šimona, kde vystavují především regionální výtvarníci.

Otevírací doba:

st – pá: 9:00 – 11:30 a 13:00 – 16:30.


Vodní elektrárna Spálov

Elektrárna SpálovStavba začala v roce 1921 u soutoku Jizery a Kamenice a uvedena do provozu v r. 1926. Areál projektoval mistr secese a kubismu E. Králíček Náhon k elektrárně je veden od jezu raženou štolou dlouhou 1323 m v tvrdých horninách a dále zděným kanálem dlouhým 437 m. V roce 1998 došlo k modernizaci. Interiér zdobí původní lustr vyrobený místními skláři, který sahá přes tři patra a rozměrnou nástěnnou malbu od akademického malíře F. Rubeše. Technickou pozoruhodností i nedaleký most z roku 1938 přes Kamenici na silnici Železný Brod - Bozkov. 

Otevírací doba:

od května do září v pátek a v pondělí ve 14:00 hodin a v sobotu a v neděli v ten samý čas a navíc také od 10:00 hodin," Prohlídky pro větší skupiny lze objednat telefonicky  


- - -      - - -      - - -       Locations of visitors to this page

- - -

© Geopark Český ráj 2008-2011                                                                                                                                                                                                             česky | english