loga

Hrady a zámky

Frýdštejn

Hrad Frýdštejn

Zřícenina hradu se tyčí na pískovcových skalách v údolí nedaleko od řeky Jizery. Frýdštejn byl postaven ve 14. století. Dominantu tvoří 15 metrů vysoká věž, vystavěná na nejvyšší skále.Věž má v průměru 9 metrů a její stěny jsou silné 2 metry. ?ada dalších hradních místností, včetně kaple, byla vytesaná přímo do skalního masivu. Hrad několikrát změnil majitele. Po roce 1556 ztratil svou funkci a koncem 16. století nebyl již obýván. V současnosti je hrad ve vlastnictví obce Frýdštejn.

Otevřeno: květen – říjen 10:00 – 17:00


Hrubá Skála

Hrubá SkálaZámek Hrubá Skála byl zbudován na pískovcových blocích na místě středověkého hradu Skály, který postavil Hynek z Valdštejna. Hrad byl poprvé zmi?ován v listině 1353, jako majetek Valdštejnské dynastie. V polovině 16. století byl přestavěn na renesanční zámek. V roce 1859 byla Hrubá Skála přestavěna v duchu romantismu ve stylu novogotiky. Zámek Hrubá Skála v současnosti slouží jako hotel s několika restauracemi a s reprezentativními prostorami pro konference a spolu se sousedním hotelem Štekl nabízí řadu jedinečných gastronomických zážitků.


Hrubý Rohozec

Hrubý RohozecHrubý Rohozec byl založen kolem roku 1280 jako gotický hrad. Později byl ovlivněn renesančními, barokními přestavbami. Nyní je na budově zámku nejvíce patrný empírový sloh. Do současnosti se dochovaly dvě knihovny, jídelna a zelený salón, které mají původním vybavením. Vynikající  expozice vznikla ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze. Zámek je obklopen nevelkým anglickým parkem s drobnými kamenickými prvky z období romantismu.

Otevřeno:

říjen a duben: víkendy a svátky 9:00 – 16:00

květen – září: úterý až neděle 9:00 – 17:00


Humprecht

HumprechtLovecký zámeček byl postaven v letech 1667 až 1672 Humprechtem Janem Černínem hrabětem z Chudenic podle návrhu Carla Luraga. V přízemí je přístupná hodovní sí?, knihovna, černá kuchyně, v prvním patře dámské a pánské pokoje s dobovým mobiliářem a obrazárna. Z ochozu je za příznivého počasí krásný výhled do širokého okolí.

Otevřeno:

duben a říjen, víkendy, svátky: 9:00 – 15:30

květen: úterý – neděle 9:00 – 16:30

červen – srpen: úterý – neděle 9:00 – 17:00

září: úterý – neděle 9:00 – 16:00


Kost

KostHrad Kost byl zbudován na pískovcové skále v místech, kde se stýká Prokopské údolí s údolím Černého rybníka a Plakánku. Kost patří k nejzachovalejším gotickým hradům v Čechách. Stavba pochází z poloviny 14. století, tedy ze stejné doby jako hrad Karlštejn. Charakteristickou dominantu tvoří mohutná Bílá věž, která má  lichoběžníkový půdorys V polovině 20. století byla provedena architektonická analýza a proběhly významné asanační a restaurátorské práce. V průběhu historie měl hrad řadu majitelů a v současnosti je v majetku rodu Kinský dal Borgo

Otevřeno:

duben: středa – neděle 9:00 – 16:00,

květen, červen: úterý – neděle 9:00 – 17:00,

červenec, srpen: denně 9:00 – 18:00,

září: úterý – neděle 9:00 – 17:00,

říjen: středa – neděle 9:00 – 16:00.


Kozlov (Chlum)

Kozlov (Chlum)Z areálu skalního hradu, který byl vystavěný na několika pískovcových skalních blocích na návrší Chlum (358 m.n.m) nad obcí Podháj, se dochovalo pouze několik do skály vytesaných světniček, obranných příkopů a hradní studna. Dobře patrné jsou také záseky pro původní dřevěné části hradu. Skály uzavíraly i prostor předhradí. V okolí hradu nalezneme zajímavé skalní výchozy. Nedaleko od hradu se nalézá vyhlídka Karla Václava Raise.


Kumburk

KumburkHrad Kumburk stojí na místě 17 milionů let starého lávového jezera, které připomínají čedičové sloupy, uspořádané do tvaru obráceného vějíře. Lávové jezero utuhlo v sopečném kráteru, který vzniknul výbuchem způsobeným kontaktem žhavé lávy s vodou nasycenými usazenými horninami. Počátkem 14. století postavili páni z Vartemberka na výrazném vrchu u Nové Paky hrad. Opevnění z poloviny 15. století představuje jedinečnou ukázku aktivní dělostřelecké obrany. V 60. letech 17. století byly zbořeny vnější fortifikace, hrad samotný byl opuštěn a zpustl.


Mnichovo Hradiště

zámek Mnichovo HradištěZámecký areál je příkladem velkolepého barokního šlechtického sídla. V roce 1696 byla podle plánu architekta Canevalleho zahájena velkorysá přestavba původně renesančního zámu. Po roce 1730 byla na zámku zřízena obrazárna a Zlatý kabinet, jehož bohatá výzdoba souvisí s výpravou zámecké kaple. Zámecké prostory jsou ukázkou velice zdařilé barokní interiérové tvorby.

Otvírací doba:

duben, říjen: so, ne, svátky 8:45 – 15:00,

květen, červen, září: út – ne 8:45 – 16:00,

červenec, srpen: út – ne 8:45 – 17:00.


Rotštejn

RotštejnPozůstatky raně gotického hradu Rotštejn leží v přírodní rezervaci Klokočské skály, která byla vyhlášena v roce 1985 na výměře 228,13 ha. Pískovce tvoří nad obcí Klokočí asi 2 km dlouhou skalní stěnu, ze které jsou místy vyčleněny samostatné skalní věže. Hrad zdobí jedno z největších skalních oken. Rotštejn byl založen ve 14. století Markvartici, nejpozději počátkem 16. století již byl pustý.

Otevřeno: od Velikonoc do konce května:

so 10:30 – 17:00, ne 10:30 – 16:00,

červen – srpen: po – pá 10:00 – 16:30,

so 10:00 – 17:00, ne 10:00 – 16:00,

září - říjen: so 10:00 – 17:00, ne 10:00 – 16:00.Sychrov

zámek SychrovPůvodní barokní zámek byl po roce 1840 přestaven v novogotickém slohu, jako rodové sídlo francouzského Rohanů.  Zámecké pokoje jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy a dalšími dopl?ky a většina místností také vyniká unikátní řezbářskou výzdobou. Zámek má veřejnost přístupné dva prohlídkové okruhy, klenotnici, rozlehlý park a pro veřejnost pořádá řadu atraktivních programů.

Otevřeno:

leden – březen: 10:00 – 14:00,

duben: 9:00 – 15:30,

květen – srpen: 9:00 – 16:30,

září – říjen: 9:00 – 15:30,

listopad – prosinec: 10:00 – 14:00.


Trosky

TroskyTrosky (488 m n. m.), jako symbol Českého ráje, představují zbytek sopečného struskového kužele. Z původní sopky staré 17,5 milionu let zbyly jen vyprepa­rované čedičové věže. Silnější Baba a štíhlejší Panna posloužily koncem 14. století jako pro výstavbu hradu. Prohlídky hradu jsou individuální, pro větší skupiny lze v hlavní sezóně (červenec a srpen) objednat průvodce.

Otvírací doba:

duben a říjen: so, ne, svátky 8:30 - 16:00

květen – srpen: úterý – neděle 8:30 - 17:30

září: úterý – neděle 8:30 – 16:00


Valdštejn

ValdštejnNejstarší hrad Českého ráje byl na pískovcových blocích založen ve druhé polovině 13. století.  V průběhu 16. století byl opuštěn a ponechán svému osudu a znovu ho pozvedli Valdštejnové.  Počátkem 18. století nechal František Josef hrabě z Valdštejna v areálu hradu vystavět původně dřevěnou Kapli sv. Jana Nepomuckého. Hrad je přístupný přes most s galerií soch deseti českých patronů. Alois Lexa z Aehrenthalu  romantickými stavebními úpravami dotvořil v 19. století hrad, který zpřístupnil veřejnosti mezi prvními památkami u nás. Majitelem hradu je město Turnov.

Otevřeno:

duben a říjen: so, ne, svátky 9:00-17:30,

květen až září: denně 9:00-17:30.


Valečov

ValečovHrad založili po roce 1300 na čtyřech skalách Valečovští z Valečova. Byl vybudován jako sklaní hrad, jehož prostory byly vytesány ve skalách a doplněny dřevěnými stavbami. Po husitských válkách byl dobyt a vypálen roku 1439 Jindřichem z Vartenberka. V první polovině 15. století byl postaven kamenný palác. Později sloužil jako správní středisko, ale v roce 1652 již byl zpustlý. Od r. 1994 hrad vlastní obec Bose?. V blízkosti hradu leží také zaniklá ves se světničkami vytesanými v pískovci.


Otevřeno:

listopad – únor: so, ne 10:00 – 17:00,

březen, duben: so, ne, svátky 10:00 – 17:00,

květen, září: út– ne 9:00 – 17:00,

červenec, srpen: denně 9:00 – 17:00.


Vranov - Pantheon

Vranov - PantheonVranov, který se vypíná nad Jizerou na strmém skalním bradle, byl postaven jeden z posledních hradů v oblasti na počátku 15. století. Patří mezi nejzajímavější hrady skalního typu v Čechách. Jeho podoba byla ovlivněna pískovcovým bradlem, na kterém stojí. V 16. století byl opuštěn. Pozdější úpravy přetvořily hrad v romantický památník Pantheon. Přestavby byly završené v roce 1826 výstavbou letohrádku – kaple, tyčícím se vysoko nad údolím Jizery.


Otevřeno: duben, květen, září, říjen: so, ne 9:00–18:00,

červen – srpen: denně 9:00–18:00.


Zbiroh

ZbirohZbiroh patří mezi hrady skalního typu, vybudované na pískovcích. Byl vystavěn nejméně ve dvou etapách. Byl založen v první polovině 14. století. V písemných pramenech se objevuje Zbiroh za krále Václava IV., kdy jej spolu s Hrubým Rohozcem držel přední český velmož Markvart z Vartemberka a na Kosti. V pohusitských letech dlouhého bezvládí a zmatků v zemi se stal spolu s jinými hrady v této oblasti opěrným bodem loupeživých rot, proto byl r. 1442 vojsky pobořen a kolem r. 1458 se uvádí již jako pustý. Dochovaly se z něho již jen zbytky zdiva a sklepení vytesaná do skály.


 - - -      - - -      - - -       Locations of visitors to this page

- - -

© Geopark Český ráj 2008-2011                                                                                                                                                                                                             česky | english