loga

Exkurze a výlety pro školy a zájmová sdružení

Geopark je velkolepá učebna v přírodě. Na rozloze 700 km2 je možné zhlédnout celý geologický vývoj, který zde začal před více než 500 miliony let. Nejznámější jsou pískovcová skalní města. Kdo však ví, že území geoparku Český ráj je prostoupeno sopkami prvohoního a třetihorního stáří? Že zde je evropský unikát bezkořenové erupce, který se nejblíže vyksytuje na Islandu? Vstup do Českého ráje je zdarma. Exkurze s námi Vám však nabízí nové informace v ucelené podobě s ohledem na geologii, živou přírodu, kulturu, historii, archeologii atd. Tím získáte nové zkušenosti, postřehy a podněty ke svému dalšími studiu a profesnímu životu.

Geopark má co nabídnout lidem se zájmem se dále vzdělávat v jakémkoliv věku předškoláků, školákům, vysokoškolákům i studentům univerzit třetího věku. Naším cílem je rozvíjet Vaše znalosti o České ráji a geoparku tím, že Vám pomůžeme získat o něm mnoho informací. Nezáleží na úrovní odborných znalostí. Jsme připraveni podat výklad všem od lajků až po studenty vysokých škol. Geopark má za úkol rozvíjet informovanost o geologických fenoménech na svém území širokému okruhu zájemců, proto uvítáme každou školu, zájmové sdružení i jednotlivce se zájmem o geologii a jedinečnou oblast geoparku Český ráj, který je součástí světové a evropské sítě geoparků pod patronací UNESCO a zárove? národním geoparkem.

Geopark organizuje průvodcovskou činnost pomocí vlastních vyškolených geoprůvodců činnosti, prohlídky a výlety pro školní třídy, semináře, vzdělávací materiály, panely atd.

Geopark pro žáky a studenty

Geopark Český ráj nabízí řadu možností pro každého. Důležitou součást jeho činnosti tvoří programy pro děti a studenty. Existují jak vzdělávací programy individuální či skupinové, tak i speciální programy pro děti, studenty základních a středních škol a studenty univerzit. Program pro Vaši školu formou filmu, přednášky nebo dílen je připraven pro různé věkové kategorie podle Vašich požadavků. Témata ilustrují jednotlivé geologické procesy na planetě Zemi a jsou vhodné jako náměty pro zpestření školní výuky přírodopisu, geografie, geologie, ekologie. Mezi vyhledávaná témata patří činnost evropských geoparků, činnost sopek, zkameněliny kolem nás, drahé kameny, historie regionu, lidová architektura a další. V oblasti environmentálního vzdělávání produkuje Geopark Český ráj několik programů, na kterých se podílí specialisté z různých oborů.

Stručná nabídka exkurzí pro rok 2012: letak-skoly-2012.pdf [ 491.92 kB ]

Exkurze po geoparku:

- - -
 1. Za sopkami Geoparku Český ráj
 2. Poznej nejstarší geologickou historii
 3. Do jeskyní v geoparku
 4. Pozoruhodnosti pískovcových skalních měst
 5. Činnost vody v krajině

Dílny:

 1. Krystaly v přírodě a technice
 2. Nerosty- základní stavební prvky planety Země
 3. Horniny kolem nás
 4. Zkameněliny kolem nás

Prezentace:

 1. Geopark Český ráj
 2. Geologické fenomény Českého ráje
 3. GIS v geologii a ochraně životního prostředí

 

Jedná se o orientační nabídku. Pokud jste si vybrali z nabídky, nebo máte zájem o jinou exkurzi, dílnu či prezentaci kontaktujte nás.

 - - - - - -  - - -


- - -      - - -      - - -       Locations of visitors to this page

- - -

© Geopark Český ráj 2008-2011                                                                                                                                                                                                             česky | english