loga

Česká republika má první dva národní geoparky

Geoparky byly v Evropě založeny před deseti lety. Před šesti lety převzalo úspěšný model UNESCO a tak vznikla globální síť geoparků. Před pěti lety se mezi geoparky UNESCO dostalo také území Českého ráje. Dnes je v Evropě 38 geoparků, na celém světě jich je 65. Ve vyspělých zemích vznikají také národní sítě geoparků. Ministryně životního prostředí Rut Bízková podepsala 4. června chartu o vzniku národních geoparků. Staly se jimi geopark UNESCO Český ráj a geopark Egeria. Egeria byla vyhlášena národním geoparkem po deseti letech intenzivní přípravy. Egeria pokrývá území o rozloze 2 500 kilometrů čtverečních, které zahrnuje téměř dvě třetiny karlovarského  kraje. Součástí geoparku je takzvaný oherský rift, tedy propadlina, která patří ke geologicky nejaktivnějším oblastem Českého masivu. Po ukončení hlavních geologických procesů zhruba  před pěti milióny let, přetrvávají vývěry termálních vod nebo seismická aktivita. Geologickou pestrost území dokládají i ložiska hnědého uhlí, keramických surovin, rud a drahých kovů. Geopark je finančně i organizačně podporován karlovarským krajem. Před deseti lety  hejtmani z Karových Var a Bavorska podepsali dohodu o spolupráci na česko-bavorském geoparku. Lákadlem v oblasti jsou pozůstatky po hornické činnosti,jako je postupně zpřístup?ovaný důl Jeroným nebo štola číslo 1 v Jáchymovském skanzenu Svornost. Geopark není žádné oplocené území, kam smí jenom vědci. Je to volně přístupná krajina, na kterou jsou místní lidé hrdí. Tato území mají upozornit na přírodní hodnoty a krásy a tak přilákat turisty a nabídnout jim informace o krajině. Geoparky mají formu dobrovolné dohody a jsou přínosem pro krajinu i přírodu. O geopark Český ráj se stará obecně prospěšná společnost Geopark Český ráj a geopark Egeria  pracuje v rámci muzea v Sokolově. Geopark není žádné oplocené území, kam smí jenom vědci. Je to volně přístupná krajina, na kterou jsou místní lidé hrdí. Geoparky mají formu dobrovolné dohody a jsou přínosem pro krajinu i přírodu. Založením sítě českých geoparků se otvírají pro tato území nové možnosti.Na označení český národní geopark čekají například Železné hory, Moravský kras, Barrandien a v Plze?ském kraji Geo-loci.

Logo národní geopark       - - -


Vyhlášení národních parků s unikátním geologickým prostředím předcházel podpis Charty geoparků ministryní životního prostředí Rut Bízkovou se zástupci vyhlášených území.


- - -      - - -      - - -       Locations of visitors to this page

- - -

© Geopark Český ráj 2008-2011                                                                                                                                                                                                             česky | english